Ynglŷn â’r adnodd

Geiriadur ar-lein cyfoes yn cynorthwyo ac yn addas ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio tuag at radd yn y pwnc, yn ogystal â myfyrwyr Safon Uwch a gweithwyr proffesiynol. Mae’r gwaith o fireinio’r fersiwn ar-lein yn parhau, ac mae croeso i ddefnyddwyr yrru neges gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk ynghylch y fersiwn hwn. Mi fyddwn yn parhau i ddiweddaru ac ychwanegu geirfa yn rheolaidd.

Allwedd

  • *= llafar / tafodiaith
  • ** = iaith anweddus
  • *** = iaith anweddus iawn